Kho dữ liệu download bootrom phần mềm cần thiết cho quán nét

Tất cả những bản cài đặt bootrom csmboot này quannetvn sưu tầm từ trên các diễn đàn về bootrom trên internet ( HQN , CPN , web của anh Thành Diệp …) sau đó chúng tôi phân loại  và up lên fshare  để giúp các bạn có thể lựa chọn tốt hơn , không bị nhầm lẫn …

Kho dữ liệu bootrom chung

Lưu ý : Nếu file yêu cầu mật khẩu thì mật khẩu là : quannetvn.com

Tất cả đều được up lưu trữ trên fshare đảm bảo tốc độ cao cho các bạn

Danh sách file

AutoKillBaiDu.rar http://www.fshare.vn/file/T4QQQJVMDT
CSM_NodeService http://www.fshare.vn/file/TCVXYP3GDT
Fix8111E.rar http://www.fshare.vn/file/TAW6B9FQ2T
FIXUNHOSTS.rar http://www.fshare.vn/file/T39J65W42T
gmiscsi-repack-by-thanhdiep-com.run http://www.fshare.vn/file/T7VQM59BXT
iSCSIInitiatorSetup.rar http://www.fshare.vn/file/TNGB0T2RRT
UN_CHANGE_HOSTS.rar http://www.fshare.vn/file/TTV0NJKH1T